Olvashatóvá vált az Ótestamentum legrégebbi ismert leiratának részlete

 

Egy különleges szkenner segítségével sikerült digitálisan olvashatóvá tenni egy közel kétezer éves bibliai tekercs fragmentumát: ez az Ótestamentum valaha talált legkorábbi leiratának részlete.

 

Olvashatóvá vált az Ótestamentum legrégebbi ismert leiratának részlete 2016. szeptember 23. péntek 10:42

Egy különleges szkenner segítségével sikerült digitálisan olvashatóvá tenni egy közel kétezer éves bibliai tekercs fragmentumát: ez az Ótestamentum valaha talált legkorábbi leiratának részlete.


Az én-gedi tekercsként ismert írás egy, a Leviták könyvéből származó szöveget tartalmaz. A bibliai régészet jelentős felfedezésének tartják a tekercs tartalmának megfejtését. Néhány szakértő szerint a tekercs régebbi is lehet, mint ahogyan azt a radiokarbonos elemzés megmutatta. A kézirat stílusának elemzése és a betűk rajzolásának módja alapján arra következtetnek, hogy akár az első évszázad második felében vagy a második század elején is keletkezhetett.

A tekercstöredéket 1970-ben találták Én-Gediben, a Holt-tenger nyugati partján fevő izraeli oázisban. A lelet jelentős része megégett egy 6. századi tűzben, emiatt rendkívül sérülékennyé vált. A különleges szövegemléket évtizedeken át az Izraeli Régészeti Hatóság őrizte.


Hogy megakadályozzák a megégett tekercs szétesését, virtuálisan bontották ki azt egy speciális szkenner segítségével. A digitális eljárás során kiderült, hogy a Leviták könyvét, azaz Mózes harmadik könyvét tartalmazza a tekercs. Ez a valaha talált legkorábbi Pentateuchus-részlet. A Pentateuchus a Biblia ótestamentumi részének első öt könyve, amelynek szerzőségét a zsidó és a keresztény hagyomány Mózesnek tulajdonította. A tekercsen minden oszlopban az eredeti 35 sorból 18 sor látható. Mint más ősi héber tekercsek, ez is csak mássalhangzókat jelöl. A magánhangzók jelzéseit csak a 9. századtól kezdték használni a héber írásban.

„Azonnal megdöbbenve észleltük, hogy ezekben a részletekben az én-gedi tekercs minden részletében megegyezik az úgynevezett maszoréta szöveggel, a Szentírás mai napig használt egységesített héber szövegével” – nyilatkozta Michael Segal, a jeruzsálemi Héber Egyetem filozófiai és vallástörténeti tanszékének vezetője. A kutatók remélik, hogy a speciálisan az én-gedi tekercs megfejtésére kidolgozott technika más esetekben, például a még megfejtetlen holt-tengeri tekercsgyűjtemény feltárásában is alkalmazható lesz.